Legislation in English Legislation en Français Voltar à página principal
Sobre o Gabinete de DocumentaçãoDireitos HumanosPesquisa nas Bases de DadosCooperação InternacionalPublicaçõesNotícias e EventosLigações Jurídicas
página principal > EditRegion1

1. Automatisch Vertaalsysteem vanuit en naar het Portugees (Tradaut-PT Project)

In 2003, naar aanleiding van de voorstelling van het Automatisch Vertaalsysteem vanuit en naar het Portugees, dat ontworpen werd voor de Openbare Administratie in het kader van het Tradaut-PT Project met financiering die afkomstig was van de Europese Commissie en van de Portugese regering dankzij het EU-programma Multilingual Information Society (MLIS), werd dit systeem door het Bureau voor Internationale en Europese Relaties en Samenwerking (GRIEC) van het Ministerie van Justitie (MJ) verspreid onder de verschillende diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband stonden met het MJ.

Uit deze verspreiding bleek duidelijk dat een dergelijk ondersteunend hulpmiddel van nut was voor de vertaalactiviteit, zodat de diverse instellingen waarmee contact was opgenomen – het Directoraat-generaal Registers en Notariaat (DGRN), het Bureau voor Documentatie en Vergelijkend Recht van het Parket-generaal van de Republiek (GDDC), het Bureau voor Internationale en Europese Relaties en Samenwerking (GRIEC), de Algemene Inspectie van Justitiediensten (IGSJ), de Documentatie- en Vertaalafdeling van de Gerechtelijke Politie (ADT/PJ), het Parket-generaal van de Republiek (PGR) en het Departement Juridische Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (DAJ) – interesse toonden om hun bijdrage te leveren tot het verbeteren van dit instrument, met name door een verzameling vaktermen aan te leggen die specifiek ontwikkeld was voor de gebieden waarop het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkzaam zijn.

2. Jurislingue: oorsprong

Uit de inzet van het GRIEC om vorm te geven aan het idee om de terminologische gegevensbanken die in de loop van de tijd door de verschillende diensten waren opgebouwd beter te benutten, ontstond het initiatief om één enkel computerondersteund instrument te creëren, dat het mogelijk zou maken om de diverse bestaande archieven bijeen te brengen, te organiseren, systematiseren en valideren in een gemeenschappelijke databasis, die ter beschikking zou staan van alle diensten die er belangstelling voor toonden.

Jurislingue is de verwezenlijking van dit initiatief. Het betreft een computerprogramma dat gezamenlijk door de hierboven genoemde diensten werd ontwikkeld, en dat nu open staat voor externe raadpleging.

Het GDDC is verantwoordelijk voor de systeemontwikkeling van dit informatica-instrument.

Anderzijds werd betracht om een gebruiksvriendelijke en gemakkelijk aan te leren interface te creëren, in het Portugees. De organisatie van deze interface begeleidt de gebruiker doorheen zijn opzoekingen, waarbij het de bedoeling is om deze sneller en dus ook efficiënter te laten verlopen. Ook de grafische vormgeving en de geselecteerde werktalen zijn een bijdrage hiertoe.

 

3. Jurislingue: talen en lexicologische corpora

Jurislingue is een juridisch woordenboek, dat momenteel in 7 talen beschikbaar is: Portugees, Frans, Engels, Duits, Nederlands, Spaans en Italiaans. Anderzijds is het in de huidige fase grotendeels samengesteld uit het corpus dat werd vrijgegeven door het GDDC, vervolledigd door de overige diensten die het Jurislingue-project ondersteunen

Als juridisch woordenboek bevat Jurislingue vaktermen uit diverse takken van het recht, zonder nochtans de ambitie te koesteren om een volledig afgewerkt lexicon aan te bieden. In tegendeel, als informatiewerktuig, dient het voordurend te worden bijgewerkt en verbeterd. Daarbij rekent Jurislingue tevens op de hulp van zijn gebruikers, die door op de toets Suggesties/Commentaar te drukken hun essentiële medewerking kunnen verlenen.

 

4. Jurislingue: zoekopties

Dit woordenboek maakt het mogelijk om:

  • Rechtstermen, de benaming van nationale en internationale organisaties, alsmede die van bilaterale en multilaterale instrumenten in 7 verschillende talen op te zoeken;
  • In 7 verschillende talen woordfamilies en/of de context waarin woorden voorkomen aan te treffen;
  • Onder het menu “Portugees” een definitie voor ieder begrip aan te treffen;
  • Afkortingen te vinden onder het menu “Organisaties”.

Hiermee wordt gehoopt bestaande lacunes weg te werken door dubbelzinnigheden op te helderen en een meer correcte en getrouwe overdracht van teksten en het begrip ervan te bewerkstelligen.

In opdracht van de Werkgroep
Jurislingue

 

 


Agradecemos as suas

suggesties

........................................

Contact

........................................

Gebruikersgids

........................................

Nieuws

........................................

Voorgeschiedenis

........................................